ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНИ РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 годину

Ради остваривања права на новчани регрес за превоз у међумесном саобраћају за школску 2021/2022. годину, неопходно је да студенти са пребивалиштем на територији Града Панчева поднесу Градској управи Града Панчева следећа документа:

1. потврду о пребивалишту или фотокопију личне карте

2. потврду факултета да се школују на терет буџета Републике (за школску 2021/2022. годину) под условом да је студент први пут уписао текућу школску годину

3. копија индекса (прве две стране и последњи оверени семестар)

4. личну изјаву да свакодневно путују на одређеној релацији од места пребивалишта до факултета – више школе, односно да нису корисници услуге смештаја у студентским установама и да нису корисници студентских стипендија или кредита од Министарства просвете и спорта или других органа, организација, предузећа, фондова и фондација (образац изјаве може се добити у Услужном центру у канцеларији број 20, а овера обрасца се врши код нотара).

Захтеви са наведеним документима подносе се од 01.XI до 30.XI 2021. године у Услужном центру у канцеларији број 20, у времену од 08 до 15 часова, а средом до 19 часова.

Све додатне информације могу се добити на телефон број 308-847.