На Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана  у 2021. години, који је расписао Градоначелник града Панчева, вредновано је 30 пристиглих предлога програма/пројеката. Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана  за 2021. годину, дала је предлог Листе вредновања и рангирања  пристиглих програма/пројекатa коју можете преузети овде.