Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписао је КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ СТАЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ДИВЉАЧИ И ЊЕНИХ СТАНИШТА

Циљ овог конкурса јесте унапређење стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине.

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине и друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству.

Корисници средстава по овом конкурсу су корисници ловишта са територије АП Војводине

Конкурс је отворен закључно са 12.07.2021. године.

Више информација  путем линка:   https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-raspodelu-sredstava-iz-budzetskog-fonda-za-razvoj-lovstva-ap-vojvodine-za-2021-godinu-za-unapredjivanje-stanja-populacije-divljaci-i-njenih-stanista/