Катарина Бањаи, чланица Градског већа града Панчева задужена за заштиту животне средине и одрживи развој, најавила је Јавни позив за рефундирање дела средстава утрошених за куповину типског кућног гасног прикључка у 2021. години:

– Када је у питању заштита животне средине у Панчеву највише пажње се посвећује ваздуху, јер је ваздух у нашем граду треће категорије. Највећи утицај на такво стање имају суспендоване честице у току зимског периода, када су поред индустрије и саобраћаја присутна, односно активна и индивидуална кућна ложишта, која користе чврсто гориво и која у великој мери доприносе порасту концентрације суспендованих честица у ваздуху. Један од начина решавања тог проблема je прелазак на коришћење чистијих енергената, као што је гас, али с обзиром на то да прелазак на гас изискује одређена финансијска средства, град Панчево од 2016. године у континуитету помаже суграђанима и то је мера због које су се многи и одлучили на тај корак. Ове године град Панчево ће рефундирати део средстава утрошених за куповину типског гасног прикључка у износу од 40.000,00 динара, тако да имамо довољно новца за субвенционисање 75 прикључака. На Јавни позив могу да се јаве грађани који живе на територији МЗ Горњи Град, Стрелишта, Старог Тамиша, Војловице, Тополе, Тесле, дела Мисе, дела Котежа, и дела територије МЗ Центар, јер је у тим деловима изграђена и у употреби улична гасна инфраструктура чији је власник мреже и дистрибутер ЈП “Србијагас”. Такође, морају да у току 2021. године имају потписан Уговор о прикључењу на дистрибутивну мрежу. Овде је битно да нагласим да ће право на рефундацију имати само грађани који су средства за куповину прикључка уплатили у целости. Јавни позив се отвара у понедељак 31. маја и потребна документација се подноси у Услужни центар Градске управе града Панчева и он ће бити отворен до утрошка средстава, односно, до предаје 75 захтева. У Услужном центру ће се, као и до сада, водити евиденција како о датуму, тако и о тачном времену када је поднет захтев.