На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2022. годину бр. II-05-06-16/2022-17 од 30.03.2022. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-3/2022-355 од 12.04.2022. године, град Панчево расписује,

Јавни позив

за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: Унапређење конкурентности

средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2022. години

Право учешћа на конкурсу имају средње школе са територије града Панчева, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Новчана средства средње школе могу користити за :

  1. Набавку опреме, машина, алата и уређаја, који су неопходни за извођење савремене практичне и пројектне наставе, а којима би се постигла одређена заокружена „техничко-тешнолошка и пројектна целина“. Ово би даље требало да допринесе „подизању квалитета наставе“ у школама. Подизање квалитета наставе, од посебног је значаја у средњим стручним школама, које образују ученике за дефицитарна занимања;
  2. Набавку опрему за савремено извођење практичне и пројектне наставе као и набавку софтвера који је неопходан за коришћење тражене опреме, машина, алата и уређаја;
  3. Уређење и адаптација простора за инсталацију набављене опреме (набавка неопходног намештаја, кречење, електро-инсталациони радови и др.). 

Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2022. години

Пријава за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2022. години

Закључак Градоначелника града Панчева

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 20.05.2022. године.