Циљ Програма сарадње науке и привреде је да помогне истраживања која су од значаја за привреду тако што ће подстаћи предузећа из приватног сектора и јавне научноистраживачке организације да се упусте у заједничке истраживачко-развојне пројекте са циљем стварања нових или побољшаних комерцијално оријентисаних производа и услуга, као и иновативних технологија са значајним будућим учинком и тржишним потенцијалом.

Финансирање додељено од стране Фонда може покрити максимум 70% укупних трошкова пројекта за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве микро или мало привредно друштво и максимално 60% од укупно одобреног буџета пројекта за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве средње привредно друштво.

Трајање пројекта у оквиру Програма може бити највише до 24 месеца.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора, са фокусом на приоритетне домене:

Храна за будућност;
Информационо-комуникационе технологије ;
Машине и производни процеси будућности;
Креативне индустрије.
Више о детаљима позива може се погледати на сајту Фонда:http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/javni-poziv-za-program-saradnje-nauke-i-privrede