Fond za inovacionu delatnost

Objavio je Javni poziv za program akceleracije – KATAPULT, koji je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na 4 prioritetna domena:

– hrana za budućnost

– informaciono-komunikacione tehnologije

-mašine i proizvodni procesi budućnosti, i

-kreativne industrije.

Detaljnije o tome na sajtu Fondahttp://www.inovacionifond.rs

Rok za dostavljanje prijava je 6.12.2021. godine do 15:00 časova.

Prijava se vrši elektronaskim putem preko linka.