Јавни позив за прикупљање писмених понуда за задуживање града Панчева на финансијском тржишту путем кредита

Све информације и документа можете пронаћи у прилозима: