Градска управа града Панчева оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Панчева.

Радно место које се попуњава:

ИТ администратор за мрежу, софтвер и хардвер, у звању саветника- један извршилац.

Interni konkurs

Obrazac 1