U toku je realizacija Ugovora o nabavci softvera za sistem za kontinualno merenje kvaliteta vazduha br. XI-13-404-118/2016 koji je zaključen sa dobavljačem „Mizma Igbos“ d.o.o iz Beograda. Rok za realizaciju ugovora je 30.12.2016. godine.

Novi softver „Košava“ implementiran je u postojeći sistem za kontinualno merenje kvaliteta vazduha. Čim se završe sve potrebne provere i testiranja biće omogućen prenos podataka i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Podaci se normalno prate u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, a od 9.12. 2016. informacije o merenju monitoring sistema se mogu dobiti u Centru za obaveštavanje (telefon: 1985).

 

Monitoring sistem