Завршни Симпозијум у вези „JICA“ програма партнерства за подизање капацитета за анализу и мере смањења дуготрајних органских загађујућих супстанци у Србији ће се одржати у уторак 31. јануара 2017. год. у 10.00 часова у згради Градске управе града Панчева у Малој сали.

Град Панчево је фебруара 2014. године потписао Споразум са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА)- Канцеларија за Балкан, Удружењем за унапређење животне средине из Хјога („HЕАА“), и Хемијским факултетом, Универзитета у Београду о техничкој сарадњи са Јапаном у склопу JICA програма партнерства за подизање капацитета за анализу и мере смањења дуготрајних органских загађујућих супстанци у Србији, на три године.