U četvrtak, 05. januara 2017. godine, u 12.00 časova u Zelenom salonu u Gradskoj upravi grada Pančeva, biće održan prijem za pet porodica sa teritorije grada Pančeva u kojima su se rodile trojke, a povodom dodeljene jednokratne novčane pomoći u iznosu od 60.000 dinara za svaku porodicu (20.000 dinara po detetu; ukupan iznos za sve porodice: 300.000,00 dinara).

Porodice će primiti gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov i član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanje i socijalne politike Milenko Čučković.

Naime, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom grada Pančeva, Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva i Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu, utvrđeno je pravo na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki ili četvorki svake kalendarske godine nakon godine rođenja dece do desete godine života dece i u tu svrhu odobrena su finansijska sredstva, koja su porodicama uplaćena krajem 2016. godine.