Pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji Konkursa koje raspisuje Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad koji će se održati u sredu, dana 7. decembra 2016. godine sa početkom u 11.00 časova u Maloj sali Gradske uprave.

Razvojni fond APV trenutno ima otvorenih 11 konkursa, od kojih je 5 namenjeno pravnim licima i preduzetnicima sa teritorije Vojvodine, 5 je namenjeno nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, dok je 1 namenjen za predfinansiranje projekata EU i bilateralnih donatora.

Predstavnici Razvojnog fonda upoznaće prisutne sa sadržajem Konkursa, propisanim uslovima, neophodnom dokumentacijom i odgovoriti na sva pitanja u vezi sa dobijanjem kredita kod ove institucije.

Sve dodatne informacije mogu se pogledati na internet prezentaciji Razvojnog fonda http://www.rfapv.rs/ .