U petak 10. februara 2017. godine u 11.00 časova u Maloj sali zgrade Gradske uprave Grada Pančeva biće održan sastanak na kojem će srednje škole predstaviti realizovane projekte opremanja kabineta u srednjim školama u 2016. godini po konkursu za dodelu sredstava u okviru „Programa za unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične nastave“.

Sredstva za projekte obezbeđena su iz budžeta Grada Pančeva, a u okviru mera aktivne politike zapošljavanja, predviđene Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje grada Pančeva za 2016. godinu.

Osim direktora i profesora srednjih škola, prisutnima će se obratiti članovi Gradskog veća mr Tatjana Božić, zadužena za obrazovanje i Milenko Čučković, zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike.