У петак 10. фебруара 2017. године у 11.00 часова у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева биће одржан састанак на којем ће средње школе представити реализоване пројекте опремања кабинета у средњим школама у 2016. години по конкурсу за доделу средстава у оквиру „Програма за унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе“.

Средства за пројекте обезбеђена су из буџета Града Панчева, а у оквиру мера активне политике запошљавања, предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање града Панчева за 2016. годину.

Осим директора и професора средњих школа, присутнима ће се обратити чланови Градског већа мр Татјана Божић, задужена за образовање и Миленко Чучковић, задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике.