U četvrtak, 22. decembra 2016. godine Pančevo će posetiti predstavnici delegacije UNDP-ja iz Beograda, sa kojom je Skupština grada Pančeva u prethodnih nekoliko godina ostvarila saradnju u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“ i organizovala Javna slušanja koja su uvrštena i u Poslovnik o radu Skupštine grada Pančeva, što predstavlja jedinstven primer dobre prakse među lokalnim samoupravama u Republici Srbiji.