У четвртак, 22. децембра 2016. године Панчево ће посетити представници делегације УНДП-ја из Београда, са којом је Скупштина града Панчева у претходних неколико година остварила сарадњу у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“ и организовала Јавна слушања која су уврштена и у Пословник о раду Скупштине града Панчева, што представља јединствен пример добре праксе међу локалним самоуправама у Републици Србији.