Град Панчево|grad@pancevo.rs

Оглас – полагање испита за обављање делатности такси превоза путника у 2017. години

/Оглас – полагање испита за обављање делатности такси превоза путника у 2017. години

На основу члана 6. Правилника о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза („Службени лист града Панчева”, број 20/16), Градска управа града Панчева – Агенција за саобраћај, расписује

 

                                                                          ОГЛАС

                                            ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ

                                            ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

                                            У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ

 

 1. Предмет огласа: Полагање испита о познавању територије града Панчева и прописа из области саобраћаја ( у даљем тексту: испит)
 2. Испит може полагати лице (кандидат) који поседује возачку дозволу “Б” категорије најмање три године
 3. Полагање испита обавиће се у просторијама Градске управе града Панчева, у Малој сали Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, у термину:
 • дана 17.03.2017. године у 9,00 часова
 • дана 16.06.2017. године у 9,00 часова
 • дана 29.09.2017. године у 9,00 часова
 • дана 15.12.2017. године у 9,00 часова
 1. Пријава за полагање испита се подноси Градској управи града Панчева – Агенцији за саобраћај, преко Градског услужног центра, шалтер број 3, у термину:
 • за полагање 17.03.2017. године, пријава се подноси од 20.02.2017. године до 03.03.2017. године
 • за полагање 16.06.2017. године, пријава се подноси од 22.05.2017. године до 02.06.2017. године
 • за полагање 29.09.2017. године, пријава се подноси од 04.09.2017. године до 15.09.2017. године
 • за полагање 15.12.2017. године, пријава се подноси од 20.11.2017. године до 01.12.2017. године

Комисија ће организовати полагање испита и ван горе утврђених термина за полагање, уколико се пријаве 3 или више кандидата, а термин полагања ће одредити, у  договору са кандидатима.

 1. Писана пријава кандидата за полагање испита садржи:
 • име, очево име и презиме
 • датум и место рођења
 • јединствени матични број
 • податке о пребивалишту
 • податак о томе који пут полаже испит

Уз пријаву кандидат прилаже:

 • фотокопију личне карте (ако је без чипа) или очитану личну карту ( ако је са чипом)
 • фотокопију возачке дозволе “Б” категорије (коју кандидат поседује најмање три године)
 • доказ о уплати трошкова за полагање испита (накнада за полагање испита)
 • доказ о уплати градске административне таксе
 1. Литература за полагање испита може се преузети у Градској управи града Панчева – у Агенцији за саобраћај, III спрат – канцеларија 307, након уредно поднете пријаве за полагање испита.

Информација о висини накнаде за полагање испита, висини градске административне  таксе и друге релевантне информације могу се добити у Агенцији за саобраћај Градске управе, III спрат – канцеларија 307; контакт особа је Зорица Бојаџиевски, телефон: 308-713

7. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

2018-07-13T14:22:31+00:00 26/01/2017|
Величина слова
Контраст