У четвртак, 31. марта 2016. године, у 13:00 часова у сали на IX спрату у Градској управи града Панчева, биће закључен Меморандум о пословно-техничкој сарадњи између града Панчева и ЈП Енергетика из Љубљане, Република Словенија, а који се закључује у циљу јачања и ширења постојећих односа на подручју енергетике, интензивирања техничке, технолошке и институционалне сарадње у области енергетике и развоја енергетског сектора.

Меморандум ће потписати градоначелник Саша Павлов, у име града Панчева, и директор ЈП Енергетика Љубљана Само Лозеј, у име предузећа.