У среду, 9. марта 2016. године у 09.00 часова, у Малој сали Градске управе биће организован догађај „Екстерни мониторинг и евалуација локалних услуга социјалне заштите у граду Панчеву – искуства и научене лекције“, који организују Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад и Град Панчево.

Град Панчево је у 2015. први пут спровео Конкурс за избор организације/установе за мониторинг и евалуацију локалних услуга социјалне заштите.
Од када постоје услуге, на локалном нивоу, нико није вршио стручни надзор, али ни мониторинг, а још мање евалуацију.
Закон о социјалној заштити РС од 2011 године, изричито дефинише обавезу, да онај ко уговара и обезбеђује услуге социјалне заштите,
дужан је да организује екстерни мониторинг и евалуацију, како би корисници имали што квалитетније услуге, али и сви стручни радници који раде на пружању услуга, стручну подршку.
Ово је јединствени пример у Србији и прво се извештај презентује у граду Панчеву, као наручиоцу, а уследиће и национална Конференција, о чему ће говорити представник СКГО.