Члан Градског већа задужен за екологију Владимир Деља, представници Градске управе града Панчева, ЈКП-а „Зеленило“, ЈКП-а „Хигијена“ и уредништво Редакције часописа „Екопедија“, поводом еколошки значајних датума отићи ће у две еколошко-едукативне посете Oмољици и Иванову.

У уторак, 22. марта 2016. године, поводом Светског дана вода, биће гости Месне заједнице Омољица, а са циљем обиласка Поњавице и подсећања на значај очувања овог Парка природе, док ће у среду, 23. марта, поводом Светског дана метеорологије, посетити МЗ Иваново како би подржали коначно решавање одлагања комуналног отпада у овом насељеном месту.

У случају лошег времена, уместо уз Поњавицу, едукативно дружење ће се одржати у просторијама МЗ Омољица, у Ул. Цара Душана број 2, а заинтересовани житељи Ивана добродошли су у просторије МЗ Иваново у Ул. Бориса Кидрича 9.