Primena nove metodologije upisne politike za školsku 2017/2018. godinu

U sredu, 25. januara 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova u Maloj sali Gradske uprave grada Pančeva biće održan sastanak povodom nove metodologije upisne politike u srednjim školama za školsku 2017/2018. godinu.

Sastanku će prisustvovati članovi Gradskog veća mr Tatjana Božić, zadužena za obrazovanje i Milenko Čučković, zadužen za oblast rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Novom metodologijom predviđena je značajna uloga lokalne samouprave, koja se ogleda u organizaciji i povezivanju svih relevantnih subjekata u ovom procesu.

Naime, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS uputilo je direktorima srednjih škola, Školskim upravama, Privrednoj komori Srbije (njenim regionalnim predstavnicima), Nacionalnoj službi za zapošljavanje (njenim filijalama) i jedinicama lokalnih samouprava pismo u kojem se definišu aktivnosti na primeni nove metodologije upisne politike u srednjim školama za školsku 2017/2018. godinu.

Grad Pančevo već je izvršio određene pripremne aktivnosti, te će se nakon ovog prvog sastanka i tokom februara pripremiti i organizovati sastanci na različitim nivoima.

Sastanci će biti realizovani u saradnji sa nadležnom Školskom upravom u Zrenjaninu, direktorima srednjih škola, poslodavcima, predstavnicima filijale NSZ, predstavnicima Regionalne privredne komore u Pančevu i drugim zainteresovanim stranama.

Cilj ovih sastanaka je utvrđivanje Predloga plana i strukture upisa učenika u srednje škole na teritoriji grada Pančeva, a koji je zasnovan na dostavljenim planovima srednjih škola i podrške lokalnih poslodavaca koji će predstavljati realne potrebe privrednog razvoja naše lokalne samouprave. Važno je istaći da će srednje škole, prilikom planiranja upisa, poštujući prioritete i zahteve privrede, moći da se opredeljuju da li obrazovni profil upisuju na uobičajeni način ili po dualnom modelu.

U slučaju da planira da realizuje određeni obrazovni profil po dualnom obrazovanju, stručna škola mora da pribavi izjavu o nameri poslodavca sa definisanim obavezama poslodavaca.

Nakon svih sprovedenih aktivnosti (škole će predlog plana upisa, zajedno sa izjavama poslodavaca, dostaviti putem prijave – Upis u srednje škole 2017/2018. u okviru informacionog sistema prosvete „Dositej“), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS donosi konačnu odluku o broju i strukturi upisa učenika u srednje škole do 31. marta 2017. godine, a konkurs za upis učenika u srednje škole za školsku 2017/2018. godinu javno objavljuje najkasnije do 01. maja 2017. godine.

 

AGENDA:

13.50-14.00    Okupljanje zvanica

14.00-14.05    Pozdravna reč
– mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje

14.05-14.20    Obraćanja

– Milenko Čučković, član Gradskog veća grada Pančeva zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike
– Milan Bojanić, koordinator Školske uprave za Banat
– Dragan Bosilj, direktor Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga

14.20-15.00   Diskusija

15.00             Kraj sastanka