Примена новe методологијe уписне политике за школску 2017/2018. годину

У среду, 25. јануара 2017. године, са почетком у 14.00 часова у Малој сали Градске управе града Панчева биће одржан састанак поводом нове методологије уписне политике у средњим школама за школску 2017/2018. годину.

Састанку ће присуствовати чланови Градског већа мр Татјана Божић, задужена за образовање и Миленко Чучковић, задужен за област рада, запошљавања и социјалне политике.

Новом методологијом предвиђена је значајна улога локалне самоуправе, која се огледа у организацији и повезивању свих релевантних субјеката у овом процесу.

Наиме, Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС упутило је директорима средњих школа, Школским управама, Привредној комори Србије (њеним регионалним представницима), Националној служби за запошљавање (њеним филијалама) и јединицама локалних самоуправа писмо у којем се дефинишу активности на примени нове методологије уписне политике у средњим школама за школску 2017/2018. годину.

Град Панчево већ је извршио одређене припремне активности, те ће се након овог првог састанка и током фебруара припремити и организовати састанци на различитим нивоима.

Састанци ће бити реализовани у сарадњи са надлежном Школском управом у Зрењанину, директорима средњих школа, послодавцима, представницима филијале НСЗ, представницима Регионалне привредне коморе у Панчеву и другим заинтересованим странама.

Циљ ових састанака је утврђивање Предлога плана и структуре уписа ученика у средње школе на територији града Панчева, а који је заснован на достављеним плановима средњих школа и подршке локалних послодаваца који ће представљати реалне потребе привредног развоја наше локалне самоуправе. Важно је истаћи да ће средње школе, приликом планирања уписа, поштујући приоритете и захтеве привреде, моћи да се опредељују да ли образовни профил уписују на уобичајени начин или по дуалном моделу.

У случају да планира да реализује одређени образовни профил по дуалном образовању, стручна школа мора да прибави изјаву о намери послодавца са дефинисаним обавезама послодаваца.

Након свих спроведених активности (школе ће предлог плана уписа, заједно са изјавама послодаваца, доставити путем пријаве – Упис у средње школе 2017/2018. у оквиру информационог система просвете „Доситеј“), Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС доноси коначну одлуку о броју и структури уписа ученика у средње школе до 31. марта 2017. године, а конкурс за упис ученика у средње школе за школску 2017/2018. годину јавно објављује најкасније до 01. маја 2017. године.

 

АГЕНДА:

13.50-14.00    Окупљање званица

14.00-14.05    Поздравна реч
– мр Татјана Божић, чланица Градског већа града Панчева задужена за образовање

14.05-14.20    Обраћања

– Миленко Чучковић, члан Градског већа града Панчева задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике
– Милан Бојанић, координатор Школске управе за Банат
– Драган Босиљ, директор Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа

14.20-15.00   Дискусија

15.00             Крај састанка