У организацији Града Панчева и Регионалне привредне коморе Панчево биће одржана презентацији нових конкурса за правна лица, предузетнике и регистрована пољопривредна газдинства Развојног Фонда АП Војводине у среду, 26.04.2017. године у 12 часова у Малој сали Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

Следећи конкурси ће бити представљени:

За правна лица и предузетнике:
– Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца
– Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком отплате 48 месеци
– Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци, са периодом расположивости средстава од 36 месеци (три транше)

За регистрована пољопривредна газдинства:
– Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате до 60 месеци
– Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта са роком оплате од 72 месеца
– Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком од 9 месеци и периодом расположивости средстава од 36 месеци (четири транше)

Придружите нам се и искориситите прилику да се информишете и поставите питања директно представницима Развојног Фонда АП Војводине