Marija Petrović
Načelnik Gradske uprave

Marija Petrović

Rođena je 21.01.1984. godine u Pančevu. Završila je OŠ „4. Oktobar“ u Glogonju, Gimnaziju „Uroš Predić“ u Pančevu, a nakon toga Pravni fakultet Univerziteta u Novom Pazaru. Na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu je 23.06.2021. godine završila akademske studije drugog stepena sa prosečnom ocenom 9.20 i stekla zvanje Master kriminalista.

Radno iskustvo: Osnovni sud u Pančevu, Poreska uprava-filijala Pančevo, Nacionalna služba za zapošljavanje Beograd, JP „Mladost“ Opovo, JKP „Omoljica“ Omoljica, JKP „Higijena“ Pančevo, Gradska uprava grada Pančeva.

Na mesto načelnika Gradske uprave postavljena je 17.07.2019. godine.

 

E-pošta: marija.petrovic@pancevo.rs