Марија Петровић
Начелник Градске управе

Марија Петровић

Рођена је 21.01.1984. године у Панчеву. Завршила је ОШ „4. Октобар“ у Глогоњу, Гимназију „Урош Предић“ у Панчеву, а након тога Правни факултет Универзитета у Новом Пазару. На Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду је 23.06.2021. године завршила академске студије другог степена са просечном оценом 9.20 и стекла звање Мастер криминалиста.

Радно искуство: Основни суд у Панчеву, Пореска управа-филијала Панчево, Национална служба за запошљавање Београд, ЈП „Младост“ Опово, ЈКП „Омољица“ Омољица, ЈКП „Хигијена“ Панчево, Градска управа града Панчева.

На место начелника Градске управе постављена је 17.07.2019. године.

 

Е-пошта: marija.petrovic@pancevo.rs