Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastimaomladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 20. jula 2016. godine vrednovano je 12 pristiglih predloga programa/projekata. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu, dala je predlog liste vrednovanja pristiglih programa/projekata:

1. Projekat „Upoznaj svoju prirodu“
Planinarsko-ekološki klub „Soko“
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 150.000,00 dinara

2. Projekat „Naš pečat“
Udruženje građana „Prepoznaj u sebi“
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 120.000,00 dinara

3. Projekat „Promenom stava do ljudskih prava!“
Ženska mirovna grupa – Pančevo
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 100.000,00 dinara

4. Projekat „Edukuj se – zaposli se“
Omladinsko udruženje Banatski Brestovac
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 100.000,00 dinara

5. Projekat „Evropski omladinski tamburaški kamp“
Tamburaški centar „Tamburatorijum“
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 100.000,00 dinara

6. Projekat „Zavolontiraj“
Udruženje građana „Natura Eko Tim“
Nije predloženo su/finansiranje

7. Projekat „Ambijentalna nastava“
Pokret gorana i centar volontera Pančeva
Nije predloženo su/finansiranje

8. Projekat „Zajedno do posla“
Udruženje građana „Na pola puta“
Nije predloženo su/finansiranje

9. Projekat „Letnja škola filma 2016“
Udruženje građana „Pančevački filmski festival“
Nije predloženo su/finansiranje

10. Projekat „Muzički omladinski orkestar“
KUD „Veselia“ Glogonj
Nije predloženo su/finansiranje

11. Projekat „Festival klasičara“
Udruženje građana „Kamerata Pančevo“
Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku

12. Projekat „Filtriranje 2016 – Drugi serijal reportaža o mladima, manjinskim društvenim grupama i kulturi nacionalnih zajednica u Pančevu“
Udruženje građana „013 Info“
Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku

Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prigovor na predlog liste vrednovanja i rangiranja programa/projekata pristiglih na Konkurs za za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu (do 20.07.2016. godine)

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja
Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.