На Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду до 20. јула 2016. године вредновано је 12 пристиглих предлога програма/пројеката. Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину, дала је предлог листе вредновања пристиглих програма/пројеката:

1. Пројекат „Упознај своју природу“
Планинарско-еколошки клуб „Соко“
Предложено су/финансирање у износу од 150.000,00 динара

2. Пројекат „Наш печат“
Удружење грађана „Препознај у себи“
Предложено су/финансирање у износу од 120.000,00 динара

3. Пројекат „Променом става до људских права!“
Женска мировна група – Панчево
Предложено су/финансирање у износу од 100.000,00 динара

4. Пројекат „Едукуј се – запосли се“
Омладинско удружење Банатски Брестовац
Предложено су/финансирање у износу од 100.000,00 динара

5. Пројекат „Европски омладински тамбурашки камп“
Тамбурашки центар „Тамбураторијум“
Предложено су/финансирање у износу од 100.000,00 динара

6. Пројекат „Заволонтирај“
Удружење грађана „Натура Еко Тим“
Није предложено су/финансирање

7. Пројекат „Амбијентална настава“
Покрет горана и центар волонтера Панчева
Није предложено су/финансирање

8. Пројекат „Заједно до посла“
Удружење грађана „На пола пута“
Није предложено су/финансирање

9. Пројекат „Летња школа филма 2016“
Удружење грађана „Панчевачки филмски фестивал“
Није предложено су/финансирање

10. Пројекат „Музички омладински оркестар“
КУД „Веселиа“ Глогоњ
Није предложено су/финансирање

11. Пројекат „Фестивал класичара“
Удружење грађана „Камерата Панчево“
Комисија није још дала предлог, разматрање је у току

12. Пројекат „Филтрирање 2016 – Други серијал репортажа о младима, мањинским друштвеним групама и култури националних заједница у Панчеву“
Удружење грађана „013 Инфо“
Комисија није још дала предлог, разматрање је у току

Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Приговор на предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину (до 20.07.2016. године)

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Градска управа града Панчева
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.