На Конкурс за су/финансирање музичких, иновативних, едукативних и промотивних програма и пројеката за младе у дворани „Аполо“ у сарадњи са Домом омладине Панчево, за 2016. годину који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду до 20. јула 2016. године вредновано је 6 пристиглих предлога програма/пројеката. Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину, дала је предлог листе вредновања пристиглих програма/пројеката:

1. Пројекат „Жива библиотека – Не цени књигу по корицама“
КОМПАС – Креативни омладински центар Панчева за борбу против сиде
Предложено су/финансирање у износу од 300.000,00 динара

2. Пројекат „Конкурсијада у Кикиригији“
Удружење грађана „Осогово“
Предложено су/финансирање у износу од 200.000,00 динара

3. Пројекат „Документарна среда 2016“
Удружење грађана „Панчевачки филмски фестивал“
Предложено су/финансирање у износу од 200.000,00 динара

4. Пројекат „Имам и ја своје место“
Удружење грађана „На пола пута“
Предложено су/финансирање у износу од 100.000,00 динара

5. Пројекат „Панчевци за сва времена“
Удружење грађана „Посети Панчево“
Није предложено су/финансирање

6. Пројекат „Концертна сезона 2016 – Концерти класичне музике у Аполу“
Удружење грађана „Камерата Панчево“
Није предложено су/финансирање

Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Приговор на предлог листе вредновања и рангирања музичких, иновативних, едукативних и промотивних програма и пројеката за младе у дворани „Аполо“ у сарадњи са Домом омладине Панчево, за 2016. годину (период до 20.07.2016. године)

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Градска управа града Панчева
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.