Edukuj se, zaposli se - baner-logoi partnera

 

Regionalni edukativni centar Banat, u partnerstvu sa Gradom Pančevom, Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat i Doo za vođenje poslovnih knjiga BEBA COMPANY Pančevo, realizuje projekat pod nazivom “EDUKUJ SE, ZAPOSLI SE!”, finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Javnog konkursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju. Projektom je predviđeno da se putem javnog poziva odabere 30 mladih nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje – filijale u Pančevu, koji će pohađati obuku iz oblasti preduzetništva u trajanju od deset dana. Od nezaposlenih lica se očekuje da, prilikom prijave, predlože svoju poslovnu ideju, imajući u vidu njenu održivost  i mogućnost generisanja novih radnih mesta.

U narednom koraku, odlukom Komisije, 10 najboljih učesnika, sa 10 najboljih poslovnih ideja, imaće priliku da nastave naprednu obuku i da naredna dva meseca uz kontinuiranu podršku mentora detaljno razviju svoje poslovne ideje, koje na kraju procesa treba da pokažu tržišnu održivost.

Kao rezultat napredne obuke, učesnici će imati kompletno pripremljene i do detalja razvijene poslovne planove, a za tri najbolje poslovne ideje obezbeđena je finansijska podrška u pojedinačnom iznosu od 240.000,00 dinara. Obaveza najuspešnijih učesnika je da prethodno  registruju sopstveno pravno lice kod Agencije za privredne registre, na čiji će tekući račun sredstva biti isplaćena.

Ovim putem pozivamo sva zainteresovana nezaposlena lica, koja su starosne dobi do 30 godina, imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (filijala u Pančevu), da dostave svoje prijave za učešće, koje treba da sadrže:
– popunjen obrazac za prijavljivanje,
– potpisan obrazac Izjave o saglasnosti za obradu ličnih podataka,
– kopiju lične karte.

Prijave se dostavljaju lično – putem Gradskog uslužnog centra, ili poštom – na adresu:
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj (kancelarija broj 302)
Trg kralja Petra I, 2-4
26101 Pančevo
sa naznakom “Javni poziv za za prijavu mladih nezaposlenih lica-EDUKUJ SE-ZAPOSLI SE”

Prijave se obavezno dostavljaju i putem elektronske pošte edukujse.zaposlise@pancevo.rs.

Obrazac za prijavljivanje i formu obrasca Izjave o saglasnosti za obradu ličnih podataka možete preuzeti sa linkova u ovom pozivu, ili u Gradskoj upravi grada Pančeva (2. sprat, kancelarija broj 204). Rok za dostavljanje prijava je produžen i trajaće do popune mesta.

Odluka o izboru polaznika biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji REC Banata (www.recbanat.rs) i grada Pančeva (www.pancevo.rs). Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na internet stranici www.recbanat.rs ili putem elektronske pošte office@recbanat.rs.

 

Edukuj se, zaposli se - baner