Списак установа културе у граду и насељеним местима:
1. Културни центар Панчева, улица Војводе Живојина Мишића 4. Панчево, тел: 013/332-334; факс: 013/346-579, директор Немања Ротар, e-mail: kcp@3dnet.rs ; Галерија: panart@panet.rs


2. Градска библиотека Панчево
, улица Немањина 1. Панчево, тел. и факс: 013/513-755, 314-655,

директор Дејан Боснић
:pa-knjiga@panet.rs
3. Народни музеј Панчево , улица Трг краља Петра И, Панчево,
тел: 013/342-666; факс: 013/342-666, директорка Светлана Месицки,
muzejpancevo.rs

мејл:  info@muzejpancevo.rs


4. Историјски архив Панчево
, улица Немањина 7, Панчево,
тел: 013/318-421; факс: 013/317-344, директор Милан Јакшић,
arhivp@panet.rs


5. Завод за заштиту споменика културе у Панчеву
, улица Жарка Зрењанина 17, Панчево, тел: 013/351-472 и 348-487; факс: 013/351-851, директор Душанка Антонијев Стајић

zavod@panet.rs
6. Дом омладине Панчево , улица Светог Саве 10, Панчево, тел. и факс:
013/311-315, 331-073;вд директор Ненад Малетин
info@domomladinepancevo.com
7. Дом културе «29. Новембар» Старчево , улица Панчевачки пут 2,
26232 Старчево, тел: 013/631-128, услужни факс МЗ: 013/631-144,
директор Видомир Јелесијевић

dkstarcevo@yahoo.com
8. Дом културе «Вук Караџић Омољица , улица Трг ослобођења бр.1, 26230
Омољица, тел: 013/617-005, услужни факс: 013/617-036, директор Ђурица Јованов,

domkulture@krstarica.com
9. Дом културе «Жарко Зрењанин» Иваново , улица Доже Ђерђа 62, 26233
Иваново, тел: 013/629-129, директор Марко Гуран,
marko.guran@gmail.com
10. Дом културе «4. Октобар» Банатски Брестовац , улица Панчевачка бб,
26234 Банатски Брестовац, тел: 013/626-133, услужни факс МЗ:
013/626- 101, директорка Јованка Груичић
11. Дом културе «Кочо Рацин Јабука , улица Иво Лоле Рибара 2, Јабука,
тел: 013/624-067, услужни факс МЗ: 013/2624-046, директорка Јелена Крстевски

dkjabuka@madnet.rs
12. Дом културе «Младост» Глогоњ , улица 1. Мај 82, 26202 Глогоњ,
Тел: 063/8953439, директор Јовановски Славко

dkglogonj@yahoo.com

 
13. Дом културе «Братство-Јединство» Качарево , улица Маршала Тита 37,
26212 Качарево, тел: 013/712-050, директор Марјан Мушкиња

muskinjart@yahoo.com
14. Дом културе «3. Октобар» Банатско Ново Село , улица Маршала Тита 73,
26314 Банатско Ново Село, тел. и факс: 013/615-114, директор Сорин Бољанац

dkbns@donet.rs
15. Дом културе «25. Мај» Долово , улица Краља Петра И 36, 26227 Долово, тел.  013/634-006, директор Бранислав Павлов

biblioteka.dolovo@gmail.com