18.10.2013. ПРИЛОГ ТВ ПАНЧЕВО – ФОРМИРАЊЕ ТИМА ЗА РЕВИЗИЈУ СТРАТЕГИЈЕ

 

24.10.2013. ТВ ПАНЧЕВО – ПОЧЕЛА РЕВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА

 

15.12.2013. ТВ ПАНЧЕВО – НАЈАВА РАДА СА ФОКУС ГРУПАМА

 

20.12.2013. ТВ ПАНЧЕВО – ПРВА ФОКУС ГРУПА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

 

24.01.2014. ТВ ПАНЧЕВО – ПРВА ФОКУС ГРУПА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 

05.02.2014. ТВ ПА – ФОКУС ГРУПА ЗА УРБАНИЗАМ

 

06.02. ТВ ПА -. ФОКУС ГРУПА ЗА ОТПАД

 

16.02.2014. ДРУГИ САСТАНАК У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 

21.02.2014. ТВ ПА – РАДНА ГРУПА ЗА ВОДЕ

 

27.02. ТВ ПА – ОДРЖАНА РАДНА ГРУПА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА