11.09.2014. IZVEŠTAJI SA JAVNE RASPRAVE U NASELJENIM MESTIMA

U sklopu izrade Revizije strategije razvoja Grada Pančeva za period od 2014-2020. godine, u okviru aktivnosti sprovođenja javne rasprave o Prednacrtu Strategije razvoja grada Pančeva 201-2020, održano je devet prezentacija i javnih rasprava o prednacrtu teksta Strategije u svakom naseljenom mestu, i dve javne rasprave u gradu Pančevu namenjene javnom sektoru i učesnicima fokus grupa iz prve faze planiranja. Javna rasprava trajala je od 20. avgusta do 10. septembra 2014. godine.

24.01.2014. ODRŽANA PRVA FOKUS GRUPA U OBLASTI POLJOPRIVREDE

U sklopu aktivnosti na izradi revizije Strategije razvoja Grada Pančeva za period od 2014. do 2020. godine 24. januara je održan prvi sastanak Fokus grupe za oblast poljoprivrede. Predstavnici poljoprivrednih udruženja iz Pančeva na ovom sastanku izneli su probleme u čijem rešavanju, kako smatraju, može da im pomogne gradska vlast. Sastanak tima za reviziju Strategije Grada Pančeva s predstavnicima poljoprivrednih udruženja povrtara, voćara, ratara i vinogradara organizovan je s ciljem da se sastavljači dokumenta Strategije bliže upoznaju s aktuelnim problemima poljoprivrednih proizvođača. Na sastanku su, pored predstavnika udruženja, bili i članovi tima Gradske uprave koji rade na reviziji Strategije Grada Pančeva za period od 2014. do 2020. godine, koji su predstavili i glavne informacije o procesu planiranja razvoja grada u ovom periodu.

 

23.01.2014. POČELO ANKETIRANJE GRAĐANA PANČEVA

U cilju uključivanja i uvažavanja mišljenja građana Pančeva o razvoju grada Tim za izradu strategije pripremio je anketu za najširu javnost, koja se u elektronskom obliku nalazi na sajtu grada na adresi www.pancevo.rs i na fejsbuk stranici grada facebook.com/pancevograd. Takođe, anketa se može naći i blogu Skupštine grada skupstinapa.wordpress.com i tviter nalogu Skupštine grada Pančeva twitter.com/SkupstinaPA. Građani i građanke Pančeva kojima je internet nedostupan ili im ovaj način komunikacije iz bilo kog razloga ne odgovara, mogu popuniti anketu i u Gradskom uslužnom centru, kao i u gradskim i mesnim zajednicama u naseljenim mestima grada Pančeva. Anketa je anonimna i nije potrebno više od par minuta za njeno popunjavanje, a sastoji se iz tri ključna pitanja koja imaju za cilj da se Pančevci i Pančevke opredele za viziju Pančeva, odnosno kako vide grad Pančevo u bliskoj budućnosti do 2020. godine, da izdvoje ključne prepreke za ostvarivanje te vizije, kao i glavne prednosti tj. razvojni potencijal grada.

 

24. decembar 2013. – Održana prva fokus grupa u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja

U sklopu aktivnosti na izradi revizije Strategije grada Pančeva 2014-2020. godine, u utorak 24. decembra 2013. godine, održana je prva radionica u okviru rada Fokus grupe iz oblasti lokalnog ekonomnskog razvoja i to u sklopu druge sednice Privrednog saveta grada Pančeva. Informaciju o započetom procesu planiranja i predstojećim aktivnostima iznele su Jelena Novakov-koordinator Tima i Olivera Subotić- rukovodilac Fokus grupe za lokalni ekonomski razvoj. Na ovoj sednici pokrenuta je tema “Identifikovanje ključnih problema i mogućih rešenja za unapređenje poslovnog ambijenta u gradu Pančevu“. Dalji rad na ovoj temi Fokus grupa za lokalni ekonomski razvoj i Privredni savet nastaviće nakon sprovođenja i analize ankete – Upitnika namenjenog privrednicima i preduzetnicima našeg grada.

 

20. decembar 2013. – Održana prva fokus grupa u oblasti društvenog razvoja

U sklopu aktivnosti na izradi revizije Strategije grada Pančeva 2014-2020. godine, prva sednica Fokus grupe iz oblasti društvenog razvoja, a na temu stanovanja i socijalnog stanovanja održana je u petak 20. decembra 2013. godine. Koordinator Fokus grupe je Suzana Jovanović, članica Gradskog veća zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, a da uzmu učešću u radu Fokus grupe pozvani su predstavnici institucija, ustanova, i preduzeća Grada Pančeva direktno zainteresovani i nadležni za oblast stanovanja i socijalnog stanovanja. Tokom trajanja procesa, biće organizovano niz fokus grupa, radionica, okruglih stolova i tribina u cilju uključivanja što većeg broja aktera u izradu Strategije i to po oblastima: društveni razvoj, lokalni ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, poljoprivreda i prostorno i urbanističko planiranje.

 

23. oktobar 2013. – Započet proces revizije Strategije razvoja grada Pančeva

Tim za reviziju Strategije razvoja Grada Pančeva za period od 2014. do 2020. godine, održao je prvi sastanak 23. oktobra 2013. god. Ovim je zvanično započet rad na izmeni postojeće Strategije grada, a to je Strategija Opštine Pančevo 2007-2025, koja je u pojedinim segmentima prevaziđena – kako u pogledu samih podataka, tako i u pogledu prioriteta. Devetnaest članova tima će u narednom periodu zajedno s predstavnicima mesnih zajednica, javnih i javno-komunalnih preduzeća, stručnom javnošću i predstavnicima privrede i civilnog društva, u narednih par meseci, utvrđivati osnovne planove razvoja grada i projekte koji će biti realizovani u budućnosti.

 

2. avgust 2013. – Potpisan ugovor o sufinansiranju izrade revizije Strategije razvoja grada Pančeva

U petak, 2. avgusta 2013. godine gradonačelnik grada Pančeva Pavle Radanov potpisao je ugovor o dodeli sredstava za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini. Pančevo ima važeći strateški razvojni dokument koji je rađen 2006/7. godine i usvojen na period 2007-2025. godine. Gradske upravljačke strukture i Komisija za certifikaciju gradova sa povoljnom poslovnom klimom utvrdili su da je važeća Strategija zastareo instrument planiranja razvoja, da nije dovoljno obrađen razvoj sela, poljoprivrede, MSP sektora, privlačenje investicija, turizam i saobraćaj.

Gradu Pančevu odobreno je 1.453.000,00 RSD za projekat „Revizija strategije razvoja grada Pančeva na period 2014-2020“ koji će biti realizovan u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom RCR „Banat“ iz Zrenjanina. Ukupna vrednost projekta je 2.573.000,00 RSD. Realizacija projekta počinje septembra 2013. godine i trajaće osam meseci.