Адресар установа образовања

Моше Пијаде

Школа 29. новембра 56 Иваново Србија 26233 Србија Телефон: (013) 629-106 Интернет презентација: ОШ \“Моше Пијаде\“