Adresar ustanova obrazovanja

Moše Pijade

Škola 29. novembra 56 Ivanovo Srbija 26233 Srbija Telefon: (013) 629-106 Internet prezentacija: OŠ "Moše Pijade"