Adresar ustanova obrazovanja

  • Prikazani su rezultati za početno slovo: M
2 4 Đ J A B V G D Ž Z I K M N O P R S U H C
Škola Cara Dušana 34 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Home Phone: (013) 353-284 Internet prezentacija: Mara Mandić
Return to top.
Škola Braće Jovanovića 103 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 314-024 Telefon: (013) 316-396
Return to top.
Škola Pasterova 2 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 2511-772 Internet prezentacija: Stevica Jovanović
Return to top.
Škola Dušana Petrovića Šaneta 11 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 362-111 Telefon: (013) 316-449 Internet prezentacija: OŠ "Miroslav Antić Mika"
Return to top.
Škola 29. novembra 56 Ivanovo Srbija 26233 Srbija Telefon: (013) 629-106 Internet prezentacija: OŠ "Moše Pijade"
Return to top.