Adresar Javnih preduzeća

Higijena

Adresa CARA LAZARA 57 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (+381) 13 327- 000 Work Fax: (+ 381) 13 327- 001 Internet prezentacija: JKP Higijena

Informacije o ustanovi

Matični broj: 08487529

Šifra delatnosti: 3811Q

PIB : 101829063

Centrala: 013/327-000

Radna jedinica ,,Iznošenje otpada“: 013/317-266

Radna jedinica ,,Čistači“: 013/ 327-000

Služba ,,Zoohigijena“: 013/ 352-148

Služba ,,Parking servis“: 013/ 351-549

Tehnički sektor: 013/317-266

Radna jedinica Stara deponija: 013/351-398

Radna jedinica ..Ekosirovina“: 013/351-549

Centar za sakupljanje i razvrstavanje

reciklabilnih materijala: 013/370-360