Адресар Јавних предузећа

Грејање Панчево

Адреса Цара Душана 7 Панчево Војводина 26000 Србија Телефон: +381/13/315-400

Информације о установи

Основна делатност ЈКП “Грејање” Панчево је производња и снабдевање паром и топлом водом за потребе загревања стамбеног и пословног простора. Поред тога, ЈКП “Грејање” обавља и димничарске услуге.
Предузеће се финансира продајом својих услуга и те услуге су извор финансирања текућег пословања предузећа, редовног и инвестиционог одржавања. Део средстава за инвестиције усмерава се из буџета града Панчева, а део се финансира од прикључења нових корисника.
Наша инфраструктурa
Најважнији и најкрупнији делови система даљинског грејања у Панчеву су: Топлана Котеж и Топлана Содара, као и вреловоди Содара-Центар и Котеж-Стрелиште.