Адресар Јавних предузећа

Аутотранспорт Панчево

Адреса Војводе Радомира Путника 33 Панчево Војводина 26000 Србија Телефон: 013/312-092 Интернет презентација: ЈКП Аутотранспорт Панчево

Информације о установи

ЈКП „АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“ послује као јавно комунално предузеће за пружање услуга градског и међумесног транспорта путника и за услуге аутобуске станице.

„АТП“ је основано 1948. године, а почетком 1990. године „АТП“ постаје Јавно комунално предузеће, чији је оснивач Скупштина општине Панчево.

– Поред основних делатности, „АТП“ се бави и другим делатностима:
– услугама турист бироа. – У оквиру сектора сервиса и ремонта обавља:
– одржавање аутобуса и привредних возила за трећа лица,
– технички преглед и регистрацију свих врста возила