ОБАВЕШТЕЊЕ

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ).

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину и пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима који морају сваке године да понављају овај поступак.

На сајту Јединственог информационог система локалне пореске администрације ЛПА https://lpa.gov.rs доступно је упутство за пријаву на портал двофакторском аутентикацијом, квалификованим електронским сертификатом као и контакт форма, где сви грађани, предузетници, правна лица могу да се обрате са питањима.

За све евентуалне недоумице и питања можете се обратити на телефоне Секретаријата:  013/351-023,  013/308-853,  013/308-732,  013/308-735  и  013/308-758.