ОБАВЕШТЕЊЕ

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ).

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину и пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима који морају сваке године да понављају овај поступак.

На сајту Јединственог информационог система локалне пореске администрације ЛПА https://lpa.gov.rs доступна је контакт форма, где сви грађани, предузетници, правна лица могу да се обрате са питањима.

Oбвезници који су почев од новембра 2011.године добили податке за идентификацију (корисничко име и лозинку), могу исте користити како би проверили стање преко јединственог регистра. Сви остали могу доћи у канцеларију 813, где ће добити податке о идентификацији. Обвезник је дужан да се обрати лично. Обвезник отвара свој налог само у једној ЛПА за читаву територију Србије. Налог се односи на порески идентификациони број обвезника без обзира да ли се ради о ЈМБГ-у или ПИБ-у

За све евентуалне недоумице и питања можете се обратити на телефоне Секретаријата:  013/351-023,  013/308-853,  013/308-732,  013/308-735  и  013/308-758.