Град Панчево|grad@pancevo.rs

ЈКП “Хигијена”

ЈКП “Хигијена”2018-01-28T21:22:37+00:00

Лого ЈКП Хигијена

http://www.jkphigijena.rs/

ЈКП “ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО

ЦАРА ЛАЗАРА 57

26101 ПАНЧЕВО

Тел : +381 13 327- 000

Фаx: + 381 13 327- 001

Матични број: 08487529

Шифра делатности: 3811Q

ПИБ : 101829063

Централа: 013/327-000

e-mail : kontakt@jkphigijena.co.rs

Радна јединица ,,Изношење отпада“: 013/317-266

Радна јединица ,,Чистачи“: 013/ 327-000

Служба ,,Зоохигијена“: 013/ 352-148

Служба ,,Паркинг сервис“: 013/ 351-549

Технички сектор: 013/317-266

Радна јединица Стара депонија: 013/351-398

Радна јединица ..Екосировина“: о13/351-549

Центар за сакупљање и разврставање рециклабилних материјала: 013/370-360

Величина слова
Контраст