Kačarevo je gradsko naselje koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva, u Južnobanatskom okrugu Autonomne Pokrajine Vojvodine, u Republici Srbiji. Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Kačarevu živi 7100 stanovnika.
Prvi pisani podaci o današnjem Kačarevu datiraju od druge polovine 18. veka, kada je, u nameri da ojača svoje južne granice, Austrougarska monarhija intenzivno naseljavalja ove prostore.
Selo, pod imenom Francfeld, formirano je u periodu izmedju 1790. i 1792. godine, dobivši naziv po imenu cara Franca Jozefa, naseljeno je uglavnom dunavskim Švabama iz podnožja Švarcvalda. Zahvaljujući političkim promenama 1867. Francfeld postaje Ferencfalu, a tek 1918. dobija i prvo srpsko ime u svojoj istoriji – Kraljevićevo, i to neposredno po pripajanju Vojvodine Kraljevini SHS.
Današnji naziv selu su dali kolonisti koji su u Banat stigli pretežno iz Bosne, Krajine, Like, Dalmacije i Makedonije posle II svetskog rata, po narodnom heroju Svetozaru Kačaru čija je porodica takodje kolonizovana u Kačarevu.
Kačarevo danas ima nešto manje od 10.000 stanovnika, spada u grupu većih od ukupno 9 sela u pančevačkoj Opštini, tipično je urbano-ruralno naselje sa visokim stepenom izgradjenosti komunalne infrastrukture, osim kanalizacije, nalazi se pred uvodjenjem prvog seoskog samodoprinosa i završetkom elektrifikacije kraka železničke pruge prema Pančevu, pa se očekuje da će kompozicije Beovoza od jeseni stizati i u Kačarevo.

Više o Kačarevu možete saznati ovde na zvaničnoj prezentaciji sela ili na Vikipediji.

Podelite ovo:Kontaktirajte nas:
  • Kačarevo ulica slika 2
  • Mesna zajednica Kačarevo
  • Kačarevo ulica slika 1
  • Kačarevo kafić