Katarina Banjai

Katarina Banjai
Zadužena za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Katarina Banjai

Rođena u Pančevu 1990. godine, gde je završila Osnovnu školu „Stevica Jovanović“ i Tehničku školu „23. Maj“, a nakon toga i Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, dobivši zvanje Master inženjer zaštite životne sredine (prosečna ocena 9,57).

Radila je u Tehničkoj školi „23. Maj“ Pančevo kao profesor hemijsko-tehnološke grupe predmeta.

Na mesto Gradskog većnika zaduženog za zaštitu životne sredine i održivi razvoj postavljena je 19. maja 2016. godine.

e-pošta: katarina.banjai@pancevo.rs