Marija Jević
Zadužena za kulturu i omladinu

Marija Jević

Marija Jević je rođena 1979. godine.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za andragogiju. Trenutno je na edukaciji iz sistemske porodične terapije. U periodu od 2015. do 2018. godine bila je direktorka Doma omladine u Pančevu, a od 2013. do 2015. godine bila je direktorka Doma kulture u Kačarevu.

e-pošta: marija.jevic@pancevo.rs