Борислава Вујановић
Заменик начелника Градске управе

Борислава Вујановић

Рођена 31.08.1982. године у Врању. Основну школу завршила у Трговишту, а гимназију „Бора Станковић“ у Врању. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду.

До сада је радила као адвокатски приправник, секретар школе, правник у привредном друштву Авала ада д.о.о. и у Градској управи града Панчева.

Удата, мајка једног детета.

Е-пошта: borislava.vujanovic@pancevo.rs