pollen1Дана 04. октобра 2010. године град Панчево и Завод за јавно здравље Панчева склопили су Уговор о вршењу услуге мониторинга полена на подручју града Панчева, а са узорковањем се почело 07. октобра 2010. године. Предмет овог Уговора је вршење услуге мониторинга полена на подручју града Панчева и обухвата праћење концентрације аероплена и извештавање о праћењу концентрације аероплена, на територији града Панчева, са проценом утицаја на здравље људи.

Завод за јавно здравље Панчева ће вршити идентификацију полена на 24 биљне врсте у три сезоне цветања и то за: сезону цветања дрвећа (од фебруара до почетка маја), сезону цветања трава, борова и липе (од маја до друге декаде јула) и сезону цветања корова у којој је најважнији алерген амброзија (од друге половине јула до новембра).

Узорковање се врши уређајем за мерење алергеног полена (клопка), који је Град Панчево купио од италијанске фирме Ланзони с.р.л. у складу са Уговором о купопродаји уређаја за мерење алергеног полена.

Континуално мерење полена у Панчеву спроводи се сваке године као активност предвиђена Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине града Панчева. Сезона мерења полена почиње фебруара и завршава се новембра(сам почетак и крај сезоне зависи од климатских промена). Мерно место у Панчеву је од 2012 године укључено у државну мрежу за праћење алергеног полена у ваздуху. Подаци мерења алергеног полена се презентују на званичном сајту Агенције за заштиту животне средине у виду семафора.

pollenНегативан утицај на здравље људи, који изазива полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у природне загађиваче ваздуха. Полен биљака је за човека један од најзначајнијих алергена у ваздуху. Поленова зрна код више од 20% људске популације (сваки пети човек) изазивају алергијске реакције (бронхитис, коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица), док у случају дуготрајног и вишегодишњег излагања високим концентрацијама један део људске популације оболева од хроничног бронхитиса и бронхијалне астме. Концентрација полена биљака у ваздуху зависи од низа фактора који владају у природним стаништима и урбаним срединама. Веома је важно познавање временске и просторне дистрибуције, као и врсте ааероалергеног полена, како би се стање пратило и издавало путем извештаја о стању полена, прогноза за наредни период, као и формирање календара полена. Ови подаци су намењени: превенцији код сензибилисаних особа, као помоћ у ефикаснијем лечењу пацијената у здравственим институцијама, побољшању рада комуналних и урбанистичких служби на уништавању трава и корова које су узрочници алергијских болести, бољем сагледавању потребе увођења законске регулативе, укључивању у међународну сарадњу, јер су проблеми аерополена не само локалног него и глобалног карактера.

 

Извештаји мониторинга полена