pollen1Дана 04. октобра 2010. године град Панчево и Завод за јавно здравље Панчева склопили су Уговор о вршењу услуге мониторинга полена на подручју града Панчева, а са узорковањем се почело 07. октобра 2010. године. Предмет овог Уговора је вршење услуге мониторинга полена на подручју града Панчева и обухвата праћење концентрације аероплена и извештавање о праћењу концентрације аероплена, на територији града Панчева, са проценом утицаја на здравље људи.

Завод за јавно здравље Панчева ће вршити идентификацију полена на 24 биљне врсте у три сезоне цветања и то за: сезону цветања дрвећа (од фебруара до почетка маја), сезону цветања трава, борова и липе (од маја до друге декаде јула) и сезону цветања корова у којој је најважнији алерген амброзија (од друге половине јула до новембра).

Узорковање се врши уређајем за мерење алергеног полена (клопка), који је Град Панчево купио од италијанске фирме Ланзони с.р.л. у складу са Уговором о купопродаји уређаја за мерење алергеног полена.

Континуално мерење полена у Панчеву спроводи се сваке године као активност предвиђена Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине града Панчева. Сезона мерења полена почиње фебруара и завршава се новембра(сам почетак и крај сезоне зависи од климатских промена). Мерно место у Панчеву је од 2012 године укључено у државну мрежу за праћење алергеног полена у ваздуху. Подаци мерења алергеног полена се презентују на званичном сајту Агенције за заштиту животне средине у виду семафора.

pollenНегативан утицај на здравље људи, који изазива полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у природне загађиваче ваздуха. Полен биљака је за човека један од најзначајнијих алергена у ваздуху. Поленова зрна код више од 20% људске популације (сваки пети човек) изазивају алергијске реакције (бронхитис, коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица), док у случају дуготрајног и вишегодишњег излагања високим концентрацијама један део људске популације оболева од хроничног бронхитиса и бронхијалне астме. Концентрација полена биљака у ваздуху зависи од низа фактора који владају у природним стаништима и урбаним срединама. Веома је важно познавање временске и просторне дистрибуције, као и врсте ааероалергеног полена, како би се стање пратило и издавало путем извештаја о стању полена, прогноза за наредни период, као и формирање календара полена. Ови подаци су намењени: превенцији код сензибилисаних особа, као помоћ у ефикаснијем лечењу пацијената у здравственим институцијама, побољшању рада комуналних и урбанистичких служби на уништавању трава и корова које су узрочници алергијских болести, бољем сагледавању потребе увођења законске регулативе, укључивању у међународну сарадњу, јер су проблеми аерополена не само локалног него и глобалног карактера.

 

Извештаји мониторинга полена

ИмеВеличинаДатум
ИмеВеличинаДатум
Извештај о ипитивању алергеног полена за 05 недељу219.9 KB2022/03/03
Извештај о ипитивању алергеног полена за 06 недељу221.0 KB2022/03/03
Извештај о ипитивању алергеног полена за 07 недељу226.2 KB2022/03/03
Извештај о ипитивању алергеног полена за 08 недељу225.9 KB2022/03/03
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец фебруар 2022221.4 KB2022/03/16
Извештај о ипитивању алергеног полена за 09 недељу225.2 KB2022/03/16
Извештај о ипитивању алергеног полена за 10 недељу223.6 KB2022/03/16
Извештај о испитивању алергеног полена за 11 недељу224.9 KB2022/03/23
Извештај о испитивању алергеног полена за 12 недељу226.6 KB2022/03/31
Извештај о испитивању алергеног полена за 13 недељу225.9 KB2022/04/06
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец март 2022.год223.3 KB2022/04/06
Извештај о испитивању алергеног полена за 14 недељу230.0 KB2022/04/14
Сезонски извештај о мерењу алергеног полена у амбијеталном ваздуху за период 31.01.2022 - 01.05.2022579.2 KB2022/05/18
Календар полинације за период 31.01.2022 до 01.05.2020239.1 KB2022/05/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 19 недељу233.2 KB2022/05/26
Сезонски извештај о мерењу алергеног полена са проценом ризика за настанак алергијских реакција за период 31.01.2022 - 01.05.20221.9 MB2022/05/26
Извештај о испитивању алергеног полена за 15 недељу230.1 KB2022/05/30
Извештај о испитивању алергеног полена за 16 недељу233.4 KB2022/05/30
Извештај о испитивању алергеног полена за 17 недељу229.0 KB2022/05/30
Извештај о испитивању алергеног полена за 18 недељу231.5 KB2022/05/30
Извештај о испитивању алергеног полена за 20 недељу233.6 KB2022/05/30
Извештај о испитивању алергеног полена за 22 недељу228.1 KB2022/06/13
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец мај 2022.год228.6 KB2022/06/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 21 недељу230.0 KB2022/06/13
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец април 2022.год225.7 KB2022/06/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 23 недељу231.6 KB2022/06/16
Извештај о испитивању алергеног полена за 24 недељу230.2 KB2022/06/23
Извештај о испитивању алергеног полена за 26 недељу227.1 KB2022/07/13
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец јун 2022.год216.5 KB2022/07/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 27 недељу227.1 KB2022/07/14
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец јул 2022.год222.7 KB2022/08/08
Извештај о испитивању алергеног полена за 30 недељу230.2 KB2022/08/08
Извештај о испитивању алергеног полена за 28 недељу229.4 KB2022/08/12
Извештај о испитивању алергеног полена за 29 недељу231.1 KB2022/08/12
Извештај о испитивању алергеног полена за 31 недељу230.8 KB2022/08/12
Извештај о испитивању алергеног полена за 33 недељу211.3 KB2022/08/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 32 недељу211.2 KB2022/08/25
Сезонски извештај о мерењу алергеног полена у амбијеталном ваздуху за период 02.05.2022 - 31.07.2022300.3 KB2022/08/25
Календар полинације за период 02.05.2022 до 31.07.2022239.1 KB2022/08/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 38 недељу227.1 KB2022/09/29
Извештај о испитивању алергеног полена за 39 недељу229.0 KB2022/10/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 40 недељу227.6 KB2022/10/13
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец септембар 2022.год220.0 KB2022/10/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 41 недељу227.5 KB2022/10/21
Извештај о испитивању алергеног полена за 42 недељу226.4 KB2022/10/26
Годишњи календар полинације за 2022.год410.7 KB2022/11/25
Годишњи извештај о извршеним мерењима алергеног полена у амбијеталном ваздуху на територији града Панчева (31.01.2022 до 30.10.2022)27.6 MB2022/11/25
ИмеВеличинаДатум
Извештај о ипитивању алергеног полена за 6 недељу219.3 KB2021/02/23
Извештај о испитивању алергеног полена за 7 недељу220.1 KB2021/03/05
Извештај о испитивању алергеног полена за 8 недељу222.4 KB2021/03/05
Извештај о испитивању алергеног полена за 10 недељу247.9 KB2021/03/10
Извештај о испитивању алергеног полена за 9 недељу246.6 KB2021/03/10
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец фебруар 2021.год220.1 KB2021/03/10
Извештај о ипитивању алергеног полена за 11 недељу224.7 KB2021/03/19
Извештај о ипитивању алергеног полена за 12 недељу222.9 KB2021/03/24
Извештај о ипитивању алергеног полена за 13 недељу223.8 KB2021/04/01
Извештај о ипитивању алергеног полена за 14 недељу225.0 KB2021/04/09
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец март 2021223.7 KB2021/04/09
Извештај о ипитивању алергеног полена за 15 недељу227.9 KB2021/04/19
Извештај о ипитивању алергеног полена за 17 недељу226.4 KB2021/05/13
Извештај о ипитивању алергеног полена за 18 недељу229.5 KB2021/05/13
Извештај о ипитивању алергеног полена за 19 недељу229.8 KB2021/05/13
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец април 2021226.2 KB2021/05/13
Сезонски извештај о извршеним мерењима алергеног полена у амбијеталном ваздуху на теритотији града Панчева за период од 01.02.2021до 02.05.20215.6 MB2021/05/14
Календар полинације за I сезону (01.02.2021 - 02.05.2021)234.1 KB2021/05/14
Извештај о ипитивању алергеног полена за 21 недељу229.4 KB2021/06/03
Извештај о ипитивању алергеног полена за 22 недељу231.1 KB2021/06/03
Извештај о ипитивању алергеног полена за 20 недељу231.8 KB2021/06/03
Извештај о ипитивању алергеног полена за 23 недељу230.4 KB2021/06/10
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец мај 2021234.8 KB2021/06/10
Извештај о ипитивању алергеног полена за 24 недељу229.4 KB2021/06/24
Извештај о ипитивању алергеног полена за 25 недељу224.8 KB2021/06/24
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јун 2021225.7 KB2021/07/08
Извештај о ипитивању алергеног полена за 26 недељу219.9 KB2021/07/08
Извештај о ипитивању алергеног полена за 27 недељу222.0 KB2021/07/08
Извештај о ипитивању алергеног полена за 30 недељу223.0 KB2021/08/17
Календар полинације за II сезону (03.05.2021 - 01.08.2021)233.0 KB2021/08/17
Сезонски извештај о извршеним мерењима алергеног полена у амбијеталном ваздуху на теритотији града Панчева за период од 03.05.2021до 01.08.20218.5 MB2021/08/17
Извештај о ипитивању алергеног полена за 29 недељу219.9 KB2021/08/25
Извештај о ипитивању алергеног полена за 32 недељу222.0 KB2021/08/25
Извештај о ипитивању алергеног полена за 33 недељу222.3 KB2021/08/25
Извештај о ипитивању алергеног полена за 28 недељу221.9 KB2021/08/31
Извештај о ипитивању алергеног полена за 34 недељу222.5 KB2021/08/31
Извештај о ипитивању алергеног полена за 35 недељу221.2 KB2021/08/31
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец август 2021225.1 KB2021/09/08
Извештај о ипитивању алергеног полена за 36 недељу222.8 KB2021/09/08
Извештај о ипитивању алергеног полена за 37 недељу223.5 KB2021/09/16
Извештај о ипитивању алергеног полена за 38 недељу222.1 KB2021/09/21
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јул 2021221.7 KB2021/09/27
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец семптембар 2021223.5 KB2021/10/19
Извештај о ипитивању алергеног полена за 41 недељу220.7 KB2021/10/19
Извештај о ипитивању алергеног полена за 40 недељу220.6 KB2021/10/19
Извештај о ипитивању алергеног полена за 39 недељу220.8 KB2021/10/19
Извештај о ипитивању алергеног полена за 42 недељу219.2 KB2021/11/02
Извештај о ипитивању алергеног полена за 43 недељу219.2 KB2021/11/02
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец октобар 2021217.3 KB2021/11/04
Извештај о ипитивању алергеног полена за 44 недељу204.6 KB2021/11/04
Годишњи извештај о резултатима испитивања алергеног полена у ваздуху на територији града Панчева (за период 01.02.2021-31.10.2021)21.1 MB2021/12/07
Процена ризика за обољевање од алергијских болести за 2021.год316.5 KB2022/03/07
Календар полинације за целу 2021.год 414.8 KB2022/03/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о испитивању алергеног полена за 6 недељу217.2 KB2020/02/21
Извештај о испитивању алергеног полена за 7 недељу221.2 KB2020/02/21
Извештај о испитивању алергеног полена за 8 недељу221.5 KB2020/03/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 9 недељу219.4 KB2020/03/10
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец фебруар 2020.год263.4 KB2020/03/10
Извештај о испитивању алергеног полена за 10 недељу222.4 KB2020/03/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 12 недељу229.3 KB2020/03/31
Извештај о испитивању алергеног полена за 13 недељу223.0 KB2020/04/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 14 недељу224.5 KB2020/04/15
Извештај о испитивању алергеног полена за 11 недељу224.0 KB2020/04/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 15 недељу228.4 KB2020/04/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 16 недељу230.7 KB2020/04/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 17 недељу228.2 KB2020/05/11
Извештај о испитивању алергеног полена за 18 недељу229.3 KB2020/05/11
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец април 2020.год233.1 KB2020/05/11
Месечни извештај o испитивању алергеног полена у ваздуху за месец март 2020227.0 KB2020/05/12
Извештај о испитивању алергеног полена за 19 недељу226.9 KB2020/05/14
Сезонски извештај о резултатима мерења алергеног полена за период 03.02.2020 до 03.05.2020299.8 KB2020/05/14
Календар полинације за период од 03.02.2020 до 03.05.2020202.3 KB2020/05/14
Извештај о испитивању алергеног полена за 20 недељу233.7 KB2020/05/21
Извештај о испитивању алергеног полена за 21 недељу231.5 KB2020/06/05
Извештај о испитивању алергеног полена за 22 недељу226.8 KB2020/06/05
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец мај 2020.год234.5 KB2020/06/05
Извештај о испитивању алергеног полена за 23 недељу228.2 KB2020/06/10
Извештај о испитивању алергеног полена за 24 недељу223.9 KB2020/06/17
Извештај о испитивању алергеног полена за 25 недељу221.8 KB2020/06/30
Извештај о испитивању алергеног полена за 26 недељу223.7 KB2020/07/08
Извештај о испитивању алергеног полена за 27 недељу225.5 KB2020/07/13
Месечни извештај о испитивању алергеног полена у ваздуху за месец јун 2020.год225.5 KB2020/07/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 28 недељу223.8 KB2020/07/16
Извештај о испитивању алергеног полена за 29 недељу222.6 KB2020/07/24
Извештај о испитивању алергеног полена за 30 недељу223.2 KB2020/07/31
Извештај о ипитивању алергеног полена за 31 недељу225.0 KB2020/08/17
Извештај о ипитивању алергеног полена за 32 недељу224.9 KB2020/08/17
Календар полинације за период 04.05.2020. до 02.08.2020.год198.9 KB2020/08/17
Сезонски извештај о резултатима мерења алергеног полена на територији Града Панчева и околинеза период 04.05.2020. - 02.08.2020. године276.2 KB2020/08/17
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јул 2020225.7 KB2020/08/17
Извештај о испитивању алергеног полена за 34 недељу224.4 KB2020/09/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 35 недељу223.4 KB2020/09/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 33 недељу224.4 KB2020/09/03
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец август 2020225.2 KB2020/09/17
Извештај о ипитивању алергеног полена за 36 недељу222.3 KB2020/09/17
Извештај о испитивању алергеног полена за 37 недељу221.7 KB2020/09/28
Извештај о испитивању алергеног полена за 38 недељу224.2 KB2020/09/28
Извештај о ипитивању алергеног полена за 39 недељу222.8 KB2020/10/01
Извештај о ипитивању алергеног полена за 40 недељу221.7 KB2020/10/13
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец септембар 2020221.8 KB2020/10/13
Извештај о ипитивању алергеног полена за 41 недељу220.5 KB2020/10/14
Извештај о ипитивању алергеног полена за 42 недељу217.3 KB2020/10/28
Извештај о ипитивању алергеног полена за 43 недељу217.3 KB2020/10/28
Сезонски извештај о резултатима мерења алергеног полена за период 03.08.2020 до 01.11.20204.7 MB2020/11/26
Годишњи извештај о резултатима исптивања алергеног полена у ваздуху на територији града Панчева и околине (за период 03.02.2020. – 01.11.2020. годинe)563.0 KB2021/01/26
Годишњи календар полинације за 2020.годину343.7 KB2021/01/26
Процена утицаја алергеног полена у ваздуху на обољевање од алергијских болести339.2 KB2021/01/26
ИмеВеличинаДатум
Извештај о испитивању алергеног полена за 6 недељу169.7 KB2019/02/21
Извештај о испитивању алергеног полена за 7 недељу169.8 KB2019/02/21
Извештај о испитивању алергеног полена за 8 недељу172.4 KB2019/02/27
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец фебруар 2019113.0 KB2019/03/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 9 недељу171.5 KB2019/03/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 10 недељу183.7 KB2019/03/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 11 недељу172.2 KB2019/03/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 12 недељу162.1 KB2019/03/29
Извештај о испитивању алергеног полена за 13 недељу231.1 KB2019/04/04
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец март 2019200.9 KB2019/04/04
Извештај о испитивању алергеног полена за 14 недељу234.3 KB2019/04/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 15 недељу231.4 KB2019/04/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 16 недељу234.9 KB2019/04/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 17 недељу234.0 KB2019/05/09
Извештај о испитивању алергеног полена за 18 недељу236.8 KB2019/05/09
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец април 2019278.6 KB2019/05/09
Извештај о испитивању алергеног полена за 19 недељу230.7 KB2019/05/15
Календар полинације за период од 04.02 до 05.05.2019.године202.4 KB2019/05/21
Сезонски извештај о резултатима мерења алергеног полена на територији града Панчева и околине за период 04.02.2019 до 05.05.2019.год229.6 KB2019/05/21
Извештај о испитивању алергеног полена за 20 недељу243.4 KB2019/05/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 21 недељу243.3 KB2019/06/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 22 недељу240.2 KB2019/06/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 23 недељу238.8 KB2019/06/13
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец мај 2019275.5 KB2019/06/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 24 недељу240.9 KB2019/06/28
Извештај о испитивању алергеног полена за 25 недељу239.3 KB2019/06/28
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јун 2019271.4 KB2019/07/02
Извештај о испитивању алергеног полена за 26 недељу236.2 KB2019/07/02
Извештај о испитивању алергеног полена за 27 недељу237.1 KB2019/07/30
Извештај о испитивању алергеног полена за 28 недељу238.4 KB2019/07/30
Извештај о испитивању алергеног полена за 29 недељу237.4 KB2019/07/30
Извештај о испитивању алергеног полена за 30 недељу271.2 KB2019/08/06
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јул 2019160.4 KB2019/08/07
Извештај о испитивању алергеног полена за 31 недељу235.0 KB2019/08/07
Извештај о испитивању алергеног полена за 32 недељу238.0 KB2019/08/15
Извештај о испитивању алергеног полена за 33 недељу236.1 KB2019/08/21
Извештај о испитивању алергеног полена за 34 недељу235.2 KB2019/08/30
Календар полинације за II квартал 2019 (од 06.05 до 04.08)208.9 KB2019/08/30
Сезонски извештај о резултатима мерења алергеног полена на територији града Панчева и околине за период 06.05.2019 до 04.08.2019.год245.2 KB2019/08/30
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец август 2019274.0 KB2019/09/05
Извештај о испитивању алергеног полена за 35 недељу236.3 KB2019/09/05
Извештај о испитивању алергеног полена за 36 недељу233.4 KB2019/09/12
Извештај о испитивању алергеног полена за 37 недељу233.5 KB2019/09/19
Извештај о испитивању алергеног полена за 38 недељу234.0 KB2019/10/01
Извештај о испитивању алергеног полена за 39 недељу232.1 KB2019/10/01
Извештај о испитивању алергеног полена за 40 недељу234.4 KB2019/10/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 41 недељу234.1 KB2019/10/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 42 недељу231.5 KB2019/10/24
Извештај о испитивању алергеног полена за 43 недељу229.0 KB2019/11/08
Извештај о испитивању алергеног полена за 44 недељу228.9 KB2019/11/08
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец октобар 2019270.0 KB2019/11/08
Годишњи извештај о резултатима испитивања алергијског полена за 2019. годину789.9 KB2020/02/05
Сезонски извештај о резултатима мерења алергеног полена на територији града Панчева и околине за период 05.08.2019 до 03.11.2019.год180.1 KB2020/02/05
Календар годишњи полинације за 2019.годину340.3 KB2020/02/05
Календар полинације за III квартал 2019205.6 KB2020/02/05
Процена ризика за обољевање од алергијских болести за 2019.год250.9 KB2020/02/05
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец септембар 2019188.0 KB2020/02/05
ИмеВеличинаДатум
Извештај о испитивању алергеног полена за 20 недељу200.3 KB2018/05/23
Извештај о испитивању алергеног полена за 21 недељу198.9 KB2018/05/31
Извештај о испитивању алергеног полена за 22 недељу198.9 KB2018/06/08
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец мај 2018113.0 KB2018/06/08
Извештај о испитивању алергеног полена за 23 недељу198.6 KB2018/06/14
Извештај о испитивању алергеног полена за 24 недељу198.8 KB2018/06/21
Извештај о испитивању алергеног полена за 25 недељу199.7 KB2018/07/02
Извештај о испитивању алергеног полена за 26 недељу199.0 KB2018/07/05
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јун 2018112.8 KB2018/07/05
Извештај о испитивању алергеног полена за 27 недељу199.5 KB2018/07/12
Извештај о испитивању алергеног полена за 28 недељу200.0 KB2018/07/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 29 недељу200.8 KB2018/07/26
Извештај о испитивању алергеног полена за 30 недељу200.1 KB2018/08/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 31 недељу199.9 KB2018/08/28
Извештај о испитивању алергеног полена за 34 недељу199.7 KB2018/09/03
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јул 2018114.1 KB2018/09/04
Извештај о испитивању алергеног полена за 32 недељу199.9 KB2018/09/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 33 недељу200.6 KB2018/09/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 35 недељу199.5 KB2018/09/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 36 недељу199.5 KB2018/09/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 37 недељу199.8 KB2018/09/19
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец август 2018125.6 KB2018/09/20
Извештај о испитивању алергеног полена за 38 недељу199.8 KB2018/09/27
Извештај о испитивању алергеног полена за 39 недељу173.6 KB2018/10/16
Извештај о испитивању алергеног полена за 40 недељу174.2 KB2018/10/16
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец септембар 2018114.7 KB2018/10/17
Извештај о испитивању алергеног полена за 41 недељу353.6 KB2018/10/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 42 недељу186.0 KB2018/10/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 43 недељу186.0 KB2018/11/15
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец октобар 2018113.4 KB2018/11/27
Годишњи извештај о резултатима испитивања алергеног полена у ваздуху на територији града Панчева и околине (за период 14.05.2018. – 4.11.2018. годинe)595.9 KB2019/02/05
Календар полинације за 2018.годину179.7 KB2019/05/22
ИмеВеличинаДатум
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец фебруар432.6 KB2017/03/20
Извештај о испитивању алергеног полена за 9 недељу157.4 KB2017/03/20
Извештај о испитивању алергеног полена за 10 недељу156.3 KB2017/03/20
Извештај о испитивању алергеног полена за 11 недељу156.7 KB2017/03/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 7 недељу154.6 KB2017/03/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 8 недељу156.3 KB2017/03/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 12 недељу157.3 KB2017/03/29
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец март100.6 KB2017/04/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 13 недељу157.4 KB2017/04/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 14 недељу154.3 KB2017/04/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 15 недељу155.4 KB2017/04/19
Извештај о испитивању алергеног полена за 16 недељу154.9 KB2017/04/28
Календар полинације за период 13.02 до 30.04.2017.год91.3 KB2017/05/10
Извештај о резултатима мерења алергеног полена за први квартал 2017.год224.1 KB2017/05/10
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец април102.4 KB2017/05/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 17 недељу153.5 KB2017/05/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 18 недељу153.6 KB2017/05/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 19 недељу154.7 KB2017/05/18
Извештај о испитивању алергеног полена за 20 недељу154.6 KB2017/05/24
Извештај о испитивању алергеног полена за 21 недељу153.7 KB2017/05/30
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец мај100.7 KB2017/06/08
Извештај о испитивању алергеног полена за 22 недељу152.8 KB2017/06/08
Извештај о испитивању алергеног полена за 23 недељу199.8 KB2017/06/19
Извештај о испитивању алергеног полена за 24 недељу199.5 KB2017/06/23
Извештај о испитивању алергеног полена за 25 недељу199.5 KB2017/06/28
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јун 2017108.1 KB2017/07/05
Извештај о испитивању алергеног полена за 26 недељу199.2 KB2017/07/05
Извештај о испитивању алергеног полена за 27 недељу198.7 KB2017/07/31
Извештај о испитивању алергеног полена за 28 недељу199.4 KB2017/07/31
Извештај о испитивању алергеног полена за 29 недељу198.9 KB2017/08/11
Извештај о испитивању алергеног полена за 30 недељу198.8 KB2017/08/11
Извештај о испитивању алергеног полена за 31 недељу198.6 KB2017/08/11
Извештај о испитивању алергеног полена за 32 недељу199.1 KB2017/08/16
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јул 2017113.7 KB2017/08/16
Календар полинације за период од 01.05-06.08106.6 KB2017/08/16
Извештај о испитивању алергеног полена за 33 недељу198.2 KB2017/08/24
Извештај о испитивању алергеног полена за 34 недељу198.7 KB2017/09/01
Извештај о испитивању алергеног полена за 35 недељу174.2 KB2017/09/07
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец август 2017108.8 KB2017/09/07
Извештај о испитивању алергеног полена за 36 недељу173.4 KB2017/09/21
Извештај о испитивању алергеног полена за 37 недељу174.2 KB2017/10/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 38 недељу174.2 KB2017/10/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 39 недељу173.5 KB2017/10/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 40 недељу173.4 KB2017/10/12
Извештај о испитивању алергеног полена за 41 недељу172.9 KB2017/10/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 42 недељу173.9 KB2017/10/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 43 недељу172.1 KB2017/11/07
Годишњи извештај о резултатима алергеног полена у ваздуху на територији града Панчева и околине за 2017.годину472.8 KB2017/12/20
Извештај о испитивању алергеног полена за 44 недељу173.0 KB2018/01/22
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец октобар 2017107.5 KB2018/01/22
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец септембар 2017978.1 KB2018/06/13
ИмеВеличинаДатум
Извештај о испитивању алергеног полена за 5 недељу 155.0 KB2016/02/11
Извештај о испитивању алергеног полена за 6 недељу158.0 KB2016/03/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 7 недељу155.7 KB2016/03/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 8 недељу156.6 KB2016/03/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 9 недељу157.8 KB2016/03/11
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец фебруар99.9 KB2016/03/11
Извештај о испитивању алергеног полена за 10 недељу156.2 KB2016/03/16
Извештај о испитивању алергеног полена за 11 недељу155.4 KB2016/03/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 12 недељу156.4 KB2016/04/07
Извештај о испитивању алергеног полена за 13 недељу322.5 KB2016/04/07
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец март100.0 KB2016/04/07
Извештај о испитивању алергеног полена за 14 недељу157.6 KB2016/04/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 15 недељу156.2 KB2016/04/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 16 недељу156.6 KB2016/04/28
Извештај о испитивању алергеног полена за 17 недељу155.5 KB2016/05/04
Текстуални извештај за први Квартал189.8 KB2016/05/04
Календар полинације за период од 01.02 до 01.05.2016.год.91.8 KB2016/05/04
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец Април103.9 KB2016/05/04
Извештај о испитивању алергеног полена за 18 недељу155.3 KB2016/05/13
Извештај о испитивању алергеног полена за 19 недељу156.4 KB2016/05/19
Извештај о испитивању алергеног полена за 20 недељу156.4 KB2016/05/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 21 недељу156.1 KB2016/06/03
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец мај102.7 KB2016/06/09
Извештај о испитивању алергеног полена за 22 недељу143.1 KB2016/06/09
Извештај о испитивању алергеног полена за 23 недељу144.1 KB2016/06/17
Извештај о испитивању алергеног полена за 24 недељу144.5 KB2016/06/28
Извештај о испитивању алергеног полена за 25 недељу144.9 KB2016/06/28
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец јун101.9 KB2016/07/05
Извештај о испитивању алергеног полена за 26 недељу144.1 KB2016/07/05
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец јул103.8 KB2016/08/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 27 недељу144.8 KB2016/08/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 28 недељу142.8 KB2016/08/03
Извештај о испитивању алергеног полена за 29 недељу142.8 KB2016/08/03
Календар полинације за период од 02.05.2016 до 31.07.2016.год90.6 KB2016/08/09
Текстуални извештај за други квартал181.4 KB2016/08/09
Извештај о испитивању алергеног полена за 30 недељу65.9 KB2016/08/15
Извештај о испитивању алергеног полена за 31 недељу142.9 KB2016/08/15
Извештај о испитивању алергеног полена за 33 недељу142.3 KB2016/08/25
Извештај о испитивању алергеног полена за 32 недељу142.7 KB2016/08/25
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец август 106.3 KB2016/09/19
Извештај о испитивању алергеног полена за 35 недељу142.8 KB2016/09/19
Извештај о испитивању алергеног полена за 36 недељу142.3 KB2016/09/19
Извештај о испитивању алергеног полена за 37 недељу141.6 KB2016/09/22
Извештај о испитивању алергеног полена за 38 недељу141.2 KB2016/09/28
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец септембар102.4 KB2016/10/11
Извештај о испитивању алергеног полена за 39 недељу141.5 KB2016/10/11
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец октобар100.5 KB2016/11/02
Извештај о испитивању алергеног полена за 40 недељу142.3 KB2016/11/02
Извештај о испитивању алергеног полена за 42 недељу140.7 KB2016/11/02
Извештај о испитивању алергеног полена за 43 недељу140.3 KB2016/11/02
Годишњи извештај о резултатима мерења алергеног полена401.8 KB2017/04/25
Годишњи календар полинације за 2016.годину99.3 KB2017/05/08
Извештај о испитивању алергеног полена за 41 недељу1.2 MB2018/06/13
ИмеВеличинаДатум
Месечни извештај за фебруар 2015.год112.0 KB2015/12/30
Месечни извештај за март 2015.год101.9 KB2015/12/30
Месечни извештај за април 2015.год103.0 KB2015/12/30
Месечни извештај за мај 2015.год114.3 KB2015/12/30
Месечни извештај за јун 2015.год100.3 KB2015/12/30
Месечни извештај за јул 2015.год100.1 KB2015/12/30
Месечни извештај за август 2015.год100.2 KB2015/12/30
Месечни извештај за септембар 2015.год98.2 KB2015/12/30
Месечни извештај за октобар 2015.год106.5 KB2015/12/30