pollen1Дана 04. октобра 2010. године град Панчево и Завод за јавно здравље Панчева склопили су Уговор о вршењу услуге мониторинга полена на подручју града Панчева, а са узорковањем се почело 07. октобра 2010. године.
Предмет овог Уговора је вршење услуге мониторинга полена на подручју града Панчева и обухвата праћење концентрације аероплена и извештавање о праћењу концентрације аероплена, на територији града Панчева, са проценом утицаја на здравље људи.
Завод за јавно здравље Панчева ће вршити идентификацију полена на 24 биљне врсте у три сезоне цветања и то за: сезону цветања дрвећа (од фебруара до почетка маја), сезону цветања трава, борова и липе (од маја до друге декаде јула) и сезону цветања корова у којој је најважнији алерген амброзија (од друге половине јула до новембра).

Узорковање се врши уређајем за мерење алергеног полена (клопка), који је Град Панчево купио од италијанске фирме Ланзони с.р.л. у складу са Уговором о купопродаји уређаја за мерење алергеног полена.

Континуално мерење полена у Панчеву спроводи се сваке године као активност предвиђена Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине града Панчева. Сезона мерења полена почиње фебруара и завршава се новембра(сам почетак и крај сезоне зависи од климатских промена). Мерно место у Панчеву је од 2012 године укључено у државну мрежу за праћење алергеног полена у ваздуху. Подаци мерења алергеног полена се презентују на званичном сајту Агенције за заштиту животне средине у виду семафора.

pollenНегативан утицај на здравље људи, који изазива полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у природне загађиваче ваздуха. Полен биљака је за човека један од најзначајнијих алергена у ваздуху. Поленова зрна код више од 20% људске популације (сваки пети човек) изазивају алергијске реакције (бронхитис, коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица), док у случају дуготрајног и вишегодишњег излагања високим концентрацијама један део људске популације оболева од хроничног бронхитиса и бронхијалне астме. Концентрација полена биљака у ваздуху зависи од низа фактора који владају у природним стаништима и урбаним срединама. Веома је важно познавање временске и просторне дистрибуције, као и врсте ааероалергеног полена, како би се стање пратило и издавало путем извештаја о стању полена, прогноза за наредни период, као и формирање календара полена. Ови подаци су намењени: превенцији код сензибилисаних особа, као помоћ у ефикаснијем лечењу пацијената у здравственим институцијама, побољшању рада комуналних и урбанистичких служби на уништавању трава и корова које су узрочници алергијских болести, бољем сагледавању потребе увођења законске регулативе, укључивању у међународну сарадњу, јер су проблеми аерополена не само локалног него и глобалног карактера.

 

ИмеВеличинаДатум
Извештај о испитивању алергеног полена за 10 недељу156.3 KB20/03/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 11 недељу156.7 KB22/03/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 12 недељу157.3 KB29/03/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 13 недељу157.4 KB13/04/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 14 недељу154.3 KB13/04/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 15 недељу155.4 KB19/04/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 16 недељу154.9 KB28/04/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 17 недељу153.5 KB18/05/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 18 недељу153.6 KB18/05/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 19 недељу154.7 KB18/05/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 20 недељу154.6 KB24/05/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 21 недељу153.7 KB30/05/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 22 недељу152.8 KB08/06/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 23 недељу199.8 KB19/06/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 24 недељу199.5 KB23/06/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 25 недељу199.5 KB28/06/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 26 недељу199.2 KB05/07/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 27 недељу198.7 KB31/07/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 28 недељу199.4 KB31/07/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 29 недељу198.9 KB11/08/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 30 недељу198.8 KB11/08/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 31 недељу198.6 KB11/08/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 32 недељу199.1 KB16/08/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 7 недељу154.6 KB22/03/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 8 недељу156.3 KB22/03/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 9 недељу157.4 KB20/03/2017
Извештај о резултатима мерења алергеног полена за први квартал 2017.год224.1 KB10/05/2017
Календар полинације за период 13.02 до 30.04.2017.год91.3 KB10/05/2017
Календар полинације за период од 01.05-06.08106.6 KB16/08/2017
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јул 2017113.7 KB16/08/2017
Месечни извештај o испитивању алергеног полена за месец јун 2017108.1 KB05/07/2017
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец април102.4 KB18/05/2017
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец мај100.7 KB08/06/2017
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец март100.6 KB13/04/2017
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец фебруар432.6 KB20/03/2017
ИмеВеличинаДатум
Годишњи извештај о резултатима мерења алергеног полена401.8 KB25/04/2017
Годишњи календар полинације за 2016.годину99.3 KB08/05/2017
Извештај о испитивању алергеног полена за 10 недељу156.2 KB16/03/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 11 недељу155.4 KB25/03/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 12 недељу156.4 KB07/04/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 13 недељу322.5 KB07/04/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 14 недељу157.6 KB13/04/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 15 недељу156.2 KB25/04/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 16 недељу156.6 KB28/04/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 17 недељу155.5 KB04/05/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 18 недељу155.3 KB13/05/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 19 недељу156.4 KB19/05/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 20 недељу156.4 KB25/05/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 21 недељу156.1 KB03/06/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 22 недељу143.1 KB09/06/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 23 недељу144.1 KB17/06/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 24 недељу144.5 KB28/06/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 25 недељу144.9 KB28/06/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 26 недељу144.1 KB05/07/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 27 недељу144.8 KB03/08/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 28 недељу142.8 KB03/08/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 29 недељу142.8 KB03/08/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 30 недељу65.9 KB15/08/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 31 недељу142.9 KB15/08/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 32 недељу142.7 KB25/08/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 33 недељу142.3 KB25/08/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 35 недељу142.8 KB19/09/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 36 недељу142.3 KB19/09/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 37 недељу141.6 KB22/09/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 38 недељу141.2 KB28/09/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 39 недељу141.5 KB11/10/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 40 недељу142.3 KB02/11/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 42 недељу140.7 KB02/11/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 43 недељу140.3 KB02/11/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 5 недељу 155.0 KB11/02/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 6 недељу158.0 KB03/03/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 7 недељу155.7 KB03/03/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 8 недељу156.6 KB03/03/2016
Извештај о испитивању алергеног полена за 9 недељу157.8 KB11/03/2016
Календар полинације за период од 01.02 до 01.05.2016.год.91.8 KB04/05/2016
Календар полинације за период од 02.05.2016 до 31.07.2016.год90.6 KB09/08/2016
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец јул103.8 KB03/08/2016
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец јун101.9 KB05/07/2016
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец август 106.3 KB19/09/2016
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец Април103.9 KB04/05/2016
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец мај102.7 KB09/06/2016
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец март100.0 KB07/04/2016
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец октобар100.5 KB02/11/2016
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец септембар102.4 KB11/10/2016
Месечни извештај о испитивању алергеног полена за месец фебруар99.9 KB11/03/2016
Текстуални извештај за други квартал181.4 KB09/08/2016
Текстуални извештај за први Квартал189.8 KB04/05/2016
ИмеВеличинаДатум
Месечни извештај за јул 2015.год100.1 KB30/12/2015
Месечни извештај за јун 2015.год100.3 KB30/12/2015
Месечни извештај за август 2015.год100.2 KB30/12/2015
Месечни извештај за април 2015.год103.0 KB30/12/2015
Месечни извештај за мај 2015.год114.3 KB30/12/2015
Месечни извештај за март 2015.год101.9 KB30/12/2015
Месечни извештај за октобар 2015.год106.5 KB30/12/2015
Месечни извештај за септембар 2015.год98.2 KB30/12/2015
Месечни извештај за фебруар 2015.год112.0 KB30/12/2015