Имајући у виду  културолошки и верски значај Цркве Светог Преображења Господњег у Панчеву као и стање у коме се налази, Градоначелник града Панчева Саша Павлов поднео је иницијативу да се предузму неопходне мере у смислу организације спровођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, као и на рестаураторским и конзерваторским радовима, а све у циљу ревитализације храма.

С тим у вези, Градоначелник града Панчева је, дана 11.8.2016. године, донео Решење о образовању Тима за санацију Цркве Светог Преображења Господњег у Панчеву. Задаци овог тима су обезбеђивање комуникације и организације активности, као и старање о динамици спровођења радова током процеса санације Цркве Светог Преображења Господњег у Панчеву.