izjava-o-prihvatanju-odgovornosti-konkurs-mladi-2017