Комисија за вредновање пројеката у области заштите од пожара за 2019. годину, дана 24.04.2019. године донела је следећи закључак:

Учесници Конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе пристиглих и вреднованих пројеката и рангирања пристиглих пројеката.