Закључак Комисије за вредновање пројеката у области заштите од пожара за 2023. годину можете прочитати у следећем документу: