Градоначелник града Панчева је Рeшењем број II-06-020-2/2016-207 од 28.03.2016. године прихватио Предлог за расподелу средстава Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања по Конкурсу од 29.01.2016. године, а по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години од 29.01.2016. године и одобрава средства у укупном износу од 33.296.358,00 динара на име суфинансирања пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2016. години.
Решење са Табелом одобрених пројеката можете преузети овде.